Solitud – Soledad

Hem d’estar bé en soledat, hem d’estar bé amb nosaltres mateixos, ho hem d’aconseguir.

Encara que portem molts anys sense saber què és la solitud i aquesta ens arribi de cop, hem de ser prou conscients que, encara que físicament no tinguem a ningú al costat, som en permanent unió amb tot el que ens envolta; per tant aturem-nos, meditem, sentim la unió amb l’Ésser i podrem abandonar aquesta sensació de mancança que, de no deixar-la de banda, ens aniria apagant la part lluminosa que tenim de manera natural cadascú de nosaltres i que ens fa ser més conscients del nostre cantó infinit.

 

Hemos de estar bien en soledad, hemos de estar bien con nosotros mismos, hemos de conseguirlo.

Aunque llevemos muchos años sin saber qué es la soledad y esta nos llegue de súbito, hemos de ser lo suficientemente conscientes de que, aunque físicament no tengamos a nadie al lado, estamos en permanente unión con todo lo que nos rodea; por tanto detengámonos, meditemos, sintamos la unión con el Ser y podremos abandonar esta sensación de abandono que, de no dejarla de lado, nos irá apagando la parte luminosa que tenemos de manera natural cada uno de nosotros y que nos hace ser más conscientes de nuestro lado infinito.

Abraçades de pau,

Joan Carles Lara